Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Miika Halosen kotisivut

Koulurukouspiirit – Jumalan läsnäolon ja pelastussanoman välittäjät kouluissaKoulurukouspiirien tarve ja teologinen perusta

Monet tämän päivän ihmiset ovat eri tavoin rikkinäisiä ja harhaanjohdettuja. He eivät tunne elävää ja voimallista Jumalaa, joka voi pelastaa, parantaa, vapauttaa ja auttaa. Meillä on kuitenkin toivo, koska olemme saaneet vastaanottaa pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Meille on annettu myös maailmankaikkeuden mahtavin ja etuoikeutetuin tehtävä viedä eteenpäin ilosanomaa Jumalan rakkaudesta ja Hänen ihmisilleen valmistamasta pelastuksesta sekä iankaikkisesta elämästä. Meillä on siis uskovina jotain sellaista, jota maailman ihmiset tarvitsevat, mutta jota he eivät voi löytää, jos me emme toimi.

Kouluikäiset varhaisnuoret ja nuoret ovat siinä vaiheessa elämäänsä, että he usein miettivät elämän peruskysymyksiä ja omaa tulevaisuuttaan. Olisikin todella tärkeää saada viimeistään murrosiän aikana kerrottua näille Jumalalle rakkaille ja arvokkaille ihmisille evankeliumin sanoma. Monesti nuoret ovat myös valmiita keskustelemaan uskoon liittyvistä asioista melko avoimesti, vaikkakin he myös saattavat olla varsin rohkeita pilkkaamaankin uskovia. Meidän ei kuitenkaan tule pelätä pilkkaa, koska Raamattukin osoittaa meille, että jokaista joka tahtoo elää jumalisesti Jeesuksessa Kristuksessa, tullaan jossain vaiheessa vainoamaan. Olkaamme siis rohkeita. Kertokaamme sekä sanoillamme että teoillamme ja yleensäkin koko elämällämme, että on olemassa suuri ja voimallinen Jumala, joka on luonut kaiken ja joka on voimallinen pelastamaan ihmisen synnistä ja siirtämään hänet kirkkautensa ja valonsa valtakuntaan.

Varhaisnuoria ja nuoria on suhteellisen haasteellista yrittää tavoittaa evankeliumilla, jos ilosanoman kertojina ovat vain aikuiset ja vanhemmat ihmiset. Nuoret tarvitsevat sitä, että he näkevät jonkun vertaisryhmäläisensä ja samanikäisensä elävän uskoaan todeksi. Jos varhaisnuori tai nuori näyttää uskonsa ja rakkautensa Jeesukseen rohkeasti, radikaalisti, mutta myös viisaasti toisille, sillä on pommin varmasti vaikutusta ympärillä oleviin ihmisiin. Sitä paitsi kun varhaisnuoria ja nuoria tulee uskoon, heidät on monesti aika vaikea saada mukaan seurakunnan toimintaan, jos seurakunnan tilaisuuksissa käy pääasiassa aikuisia ja keski-ikäisiä uskovia. Sen sijaan jos seurakunnassa on jo valmiiksi varhaisnuoria ja nuoria, on uusien uskovienkin helpompi tulla mukaan seurakunnan ihanaan perheyhteisöön. Siksi uskovia varhaisnuoria ja nuoria tarvitaan kipeästi mukaan maamme suurimpaan missioon: ihmisten tavoittamiseen evankeliumilla eli ilosanomalla Jumalan ihmisille valmistamasta pelastuksesta.

Miksi sitten tarvitaan rukouspiirejä kouluihin ja oppilaitoksiin?

 • Koulurukouspiirien kautta Jumalan läsnäolo ja kirkkaus täyttää koulua konkreettisesti.
 • Koulurukouspiirien kautta Pyhä Henki rohkaisee uskovia opiskelijoita evankelioimaan.
 • Koulurukouspiirien kautta Herra pelastaa, parantaa ja vapauttaa ihmisiä oppilaitoksissa.
 • Koulurukouspiirien kautta Jumala voi toimia meidän kanssamme opetuslapseuttaen nuoria.
 • Koulurukouspiirien kautta uskovat nuoret voivat olla yhteydessä seurakuntarajojen ylitse.
 • Koulurukouspiirien kautta voidaan johtaa uskoon tulleet ihmiset paikallisiin seurakuntiin.
 • Koulurukouspiirien kautta koko sukupolvi voidaan tavoittaa ilosanomalla eli evankeliumilla.
 • Koulurukouspiirien kautta Jeesuksen Kristuksen nimi tulee kirkastetuksi ja ylistetyksi!

Omia kokemuksiani koulurukouspiireistä

Kesällä 2001 Jumala kohtasi minua voimallisesti ja sain täyttyä Pyhällä Hengellä. Samalla sisimmässäni tapahtui vallankumous, jossa Jeesus nousi todellakin sydämeni kuninkaaksi. Tämän kesän aikana elämäni standardit ja arvomaailma laitettiin uuteen malliin Jumalan Sanan mukaisesti. Olin kyllä jo ollut uskossa useita vuosia ja sitä ennenkin jo lapsenuskossa, mutta vasta tuolloin, kun olin 14-vuotias antauduin Jumalalle kokonaan saadessani tuntea Hänen rakkautensa Pyhän Hengen täyteydessä.

Tuosta kesästä alkoi elävä ja todellinen rakastuminen Jeesukseen, mikä muutti sydämeni lopullisesti. Rakastuminen Jeesukseen sai sydämeni avoimeksi ja Jumalalle otolliseksi. Noista ajoista lähtien Jumala alkoikin käyttää minua valtakuntansa työssä. Jumala nimittäin etsii uskovia, joiden sydän kaipaa enemmän Jumalaa. Näitä uskovia Jumala vahvistaa ja myöskin käyttää voimallisesti. Jumala tahtoisi käyttää jokaista uskovaa ja antaa Suomeen valtavan herätyksen, jonka kautta Hän voisi muuttaa suomalaisia. Herätys ei kuitenkaan ole mikään mystinen sattumalta syntyvä ajanjakso vaan Jumalan voimallinen toiminta uskovien kautta, joiden sydämet ovat ehdoitta antautuneet Jumalalle. Herätys lähtee siis sydämistä. Otammehan me siis sen vastaan!

Itse sain heti Pyhällä Hengellä täyttyessäni kesällä 2001 sydämeeni varmuuden, että Jumala tulee käyttämään minua koulussani evankeliumin eteenpäin menemiseksi. Muutaman päivän sisällä sain suoraan Jumalalta kutsun perustaa rukouspiiri yläasteelleni Seinäjoen Lyseoon. Olin ollut tuohon aikaan tosi ujo, arka ja hiljainenkin, mutta koin valtavaa intoa ajatellessani jo uskon silmin tulevaa koulurukouspiiriä. Jumala myös laski minulle näyn ja unelman siitä, että kouluihin syntyisi paljon rukouspiirejä kaikkialle Suomeen ja että niiden kautta ihmisiä voisi tulla valtavasti Jumalan yhteyteen. Rukoilin asian puolesta kolmen kuukauden ajan, kunnes otin asian puheeksi Seinäjoen vapaaseurakunnan rukousillassa. Haastoin seurakuntaa rukoilemaan hankkeen puolesta, että saisin luvan perustaa rukouspiirin Seinäjoen Lyseon yläasteelle tulevana talvena. Sainkin hankkeelle suuren esirukoilijoiden joukon kotiseurakunnastani. Järjestin seitsemän rukousviikkoa hankkeen puolesta, kuten olin kuullut Jumalan minua kehottavan. Kiersin aina rukousviikon jokaisena päivänä koulun kerran rukoillen, mutta sunnuntaina seitsemän kertaa rukoillen. Toimin siis kuten Joosua ja israelilaiset aikoinaan valloittaessaan Jerikoa Jumalan voimassa. Pyhä Henki oli niin vahvasti kanssani, että olin ujoudestani huolimatta jo syksyllä alkanut myös evankelioida kaikenikäisiä ihmisiä niin kaduilla kuin seurakuntamme evankelioivassa Gospel Kahwee –toiminnassa. Sitten talvella alkoi koulussanikin aueta jo päivittäin keskusteluja ei-uskovien nuorten kanssa hengellisistä asioista. Silloin keräsin myös nimilistan niistä oppilaista, jotka toivoivat kouluumme rukouspiiriä. Vein anomuksen koulumme rehtorille ja sovimme käytännön järjestelyistä. Sain nimittäin luvan aloittaa rukouspiirin toiminnan Seinäjoen Lyseon yläasteella helmikuussa 2002.

Jumala antoi minulle voiman, viisauden ja rohkeuden johtaa rukouspiiritoimintaa. En olisi ikinä aiemmin voinut uskoa todeksi, että Jumala voisi käyttää minua näin radikaalisti. Rukouspiirimme kokoontui 2-3 kertaa viikossa ja kesti kerralla 15-30 minuuttia. Se koostui rukouksesta, esirukouksesta, Jumalan Sanan julistuksesta, rukouspalvelusta, armolahjojen rohkeasta käytöstä, keskustelusta ja todistuksista. Joskus meillä oli myös esim. draamaa, ylistystanssia, evankelioivien videoiden katselua ja puhujavieraita rukouspiirissämme. Vierailijoina olivat mm. Jukka-Pekka Halonen, Apa Ali-Löytty, Riku Rinne, Joel Ezzahid, Tony Joensuu ja Markku Muurimäki. Rukouspiirissämme kävi säännöllisesti vähintään pari kymmentä uskovaa ja sen lisäksi 1-100 ei-uskovaa per kerta. Jumala toimi väkevästi rukouspiirin kautta. Monesti Pyhän Hengen voima ja läsnäolo olivat tosi konkreettisesti täyttäneet uskonnonluokan, jossa pidimme rukouspiiriä. Useat uskovat nuoret saivat vahvistua uskossaan sekä saivat rohkeutta evankeliointiin. Järjestimme koulussamme tehokasta evankeliointia käytävillä ja kerroimme monille Jeesuksesta. Kymmenet jos eivät sadat, uskovat kantoivat meitä rukouksin joka päivä Herran eteen. Rukoustaistelu kannatti, ja monet uskovat nuoret saivat aivan uuden voiman Jumalan Pyhässä Hengessä. Innostus ja rohkeus, jonka Pyhä Henki rukouspiirissä uskoville antoi, oli jotain todella taivaallista ja yliluonnollista. Olin rukouspiirin toiminnan johtajana 1,5 vuotta eli koko loppuajan, jonka olin yläasteella. Sitten rukoilin paljon monien muiden kanssa, että toiminta voisi jatkua seuraavanakin lukuvuotena siitä huolimatta, vaikka siirtyisinkin silloin lukioon. Pyhä Henki puhui minulle, että Jutta Ristimäestä tulisi uusi rukouspiirin vetäjä. Hän suostuikin tehtävään ja toiminta sai jatkua Jumalan nimen ylistykseksi Lyseon yläasteella seuraavan lukuvuodenkin, 2003-2004, ajan. Kiitos mahtavalle Herrallemme!

Jumala antoi koulujen rukouspiiri -innostuksen levitä kuin kulovalkean ympäri maakuntaa. Rukouspiirejä perustettiinkin useisiin oppilaitoksiin eri puolille Etelä-Pohjanmaata. Jumala oli ottanut meidät todesta rukoillessamme nuorisoherätyksen alkamista. Saimme muutaman vuoden aikana niittää satoa valjenneilta vainioilta runsaasti. Ainoastaan Seinäjoella ja naapurikunnissa nuoria tuli uskoon saamieni tietojen mukaan muutaman vuoden kuluessa vähintään noin 30-40 henkilöä koulujen rukouspiirien toiminnan kautta tai rukouspiireihin liittyen. Jumala voi siis toimia koulurukouspiirien kautta väkevästi, jos vain me lähdemme liikkeelle ja jos odotamme Herralta suuria, koska Hän on suuri ja voimallinen Pelastajamme.

Syksyllä 2003 aloitin opiskelun Seinäjoen lukiossa. Siellä olikin jo toiminut useiden vuosien ajan kellaritiloissa kokoontunut Katakombi-rukouspiiri. Menin sen toimintaan mukaan ystävieni kanssa, mutta mietimme, että toiminta olisi kaivannut ehkä vähän lisää voimaa ja rohkeutta olla enemmän evankelioivaa. Kävikin niin, että me koulun uskovat oppilaat menetimme kokoontumistilamme ja rukouspiiritoiminta loppui. Koin sen olleen vain Jumalan tapa avata meille mahdollisuus kertoa radikaalisti ja rohkeasti uskostamme Jeesukseen. Aloitinkin yhdessä muutamien uskovien ystävieni kanssa uuden evankelioivan ja näkyvän rukouspiirin entisen loppuneen rukouspiirin jatkeeksi.

Syksynä 2003 Joel Ezzahid, minä, Tony Joensuu, Janne Mäntylä ja Lasse Romppanen kokoonnuimme lukiomme sankarihallissa ( läpikulkuaulassa ) välituntisin. Siellä rukoilimme, ylistelimme, tutkimme Raamattua ja kiittelimme Herraa. Olimme koko ajan valvontakameran kuvaamina ja sen lisäksi porukkaa lappasi aulan läpi jatkuvasti sata päin. Tämän takia hyvin lyhyessä ajassa koko Seinäjoen lukio sai huomata, että tässä lukiossa on rohkeasti uskossa olevia opiskelijoita. Kuljimme Jumalan johdatuksessa ja usein rukoilimme esimerkiksi kielillä ääneenkin sekä profetoimme. Jumala toimi kanssamme ja useat kymmenet - jos ei sadat - henkilöt saivat kokea Pyhän Hengen ihmeellisen läsnäolon tuossa aulassa. Monilla heräsi suunnaton kiinnostus uskon asioita kohtaan rukouspiirimme seurauksena, vaikka kielillä rukoileminen myös aiheutti toisinaan muutamissa opiskelijoissa ihmetystä.

Tammikuussa 2004 Joel, Tony, minä ja Janne saimme sydämellemme mennä keskustelemaan hengellisistä asioista lukiomme rehtorin kanssa. Itse asiassa meillä oli ollut rehtori rukousaiheena jo muutamia vuosia. Annoimme Seinäjoen vapaa- ja helluntaiseurakuntiin esirukousaiheena tämän rehtorikäynnin, ja esirukoustaistelu vei voittoon. Saimme muodostettua erittäin hyvät suhteet rehtorin kanssa ja rehtori asettui tukemaan rukouspiirimme toimintaa, vaikkei ollutkaan itse uskossa. Muutenkin käyntimme osoittautui suureksi siunaukseksi ja saimme suuremmat valtuudet rukouspiirin sekä hengellisen herätystoiminnan edistämiseen Seinäjoen lukiossa. Ylistys Jumalalle!

Muutamat meistä Seinäjoen lukion uskovista nuorista saimme Herralta mission kiertää lukion rakennusta rukoillen ja Herraa ylistäen. Näin teimmekin useita kertoja. Monesti innostuimme rukoilemaan ja käymään esirukouksissa hengellistä taistelua jopa tuntikausia yhteen menoon. Saimme kokea voimallista Pyhän Hengen toimintaa koulussamme ja tahdoimme jatkaa.

Syksystä 2004 lähtien me Seinäjoen lukion uskovat opiskelijat kokoonnuimme koulun Akvaarioon, joka oli lasiseinäinen, toisessa kerroksessa avoimen aulan luona oleva erittäin näkyvä tila, rukoilemaan joka aamu toisella välitunnilla. Jumala avasi taas ovat rukouspiirin pitämiseen ja saimme täydet valtuudet rehtorilta tehtäväämme. Kunnia Herralle! Rukoilimme Jumalan voiman vuodatusta lukioomme ja siitä saimmekin pieniä makupaloja. Jumala täytti uskovia Pyhällä Hengellä ja sairaita parantui aina välillä. Eräskin uskonnonopettaja parani selkä- ja vatsakivuistaan, kun rukoilimme pienellä uskovien opiskelijoiden porukalla Akvaariossa opettajan puolesta. Kiitos ja ylistys Herrallemme!

Marraskuun 2004 alusta lähtien rukouspiirissämme parantui sairaita lähes joka päivä. Monet pääkivut, flunssat ja pienet oireet ovat kadonneet sekunnin murto-osassa, kun olemme rukoilleet Jumalaa parantamaan ne. Pyhän Hengen läsnäolo ja Jumalan kirkkaus on monesti laskeutunut rukouspiiritilaan voimallisesti. Tämän seurauksena me olemme saaneet lisää rohkeutta vaeltaa Pyhässä Hengessä ja edeltä valmistetuissa hyvissä teoissa. Jumalan armosta me olemme saaneet myös niittää sitä valtavaa satoa, jota on istutettu jo vuosia sitten. Esirukoilijoiden rukouksiin on tullut väkeviä vastauksia, ja lukiollamme uudestisyntyi syys-joulukuussa 2004 paljon nuoria. Kaikki kiitos, ylistys, kunnia ja palvonta Jeesukselle Kristukselle!

Tammikuussa 2005 me aloitimme jälleen rukouspiirin pitämisen lukiomme akvaariossa. Siellä me saimme kokea jälleen Jumalan toimivan voimassaan. Tosin alkoi näyttää siltä, että suurimmat hengelliset voitot saavutettiin ruokasalissa ruokailun aikana. Siellä me saimme nimittäin evankelioida monia opiskelijoita ja Jumala antoi meidän olla suurena siunauksena monille. Saimme huomata kuinka Jumalan kirkkaus, rakkaus ja läsnäolon todellisuus olivat vahvasti kanssamme. Esirukoilijoiden panos tähän hengelliseen nuorisotyöhön näkyi selvästi, koska saimme johtaa heti vuoden kahden ensimmäisen viikon aikana useita nuoria uskoon. Kaikkia kiitos ja ylistys Jeesuksellemme!

Menetimme lopulta Akvaarionkin rukouspiiritilanamme. Sitten rukoilimme taas porukalla kaikkien nähden käytävillä ja Pyhä Henki oli voimallisesti kanssamme. Menimme uudelleen keskustelemaan rehtorimme kanssa, että voisimme saada uuden rukouspiiritilan. Saimmekin käyttöömme taas kellarikerroksessa olevan jumppapeilisalin. Siellä pidimme rukouspiiriämme kevään 2005 ja syksyn 2005 ajan. Jumala toimi rukouspiirissämme ja saimme myös välitunneilla evankelioida paljon sekä oppilaita että opettajia. Oli suorastaan tosi etuoikeutettua ja mahtavaa! Suureksi ilokseni toiminta sai jatkua lukiolla ainakin vielä kahden lukuvuoden ajan valmistumiseni jälkeen. Tuona aikana pääsinkin ainakin kerran vierailemaan itse rukouspiirissä ja kyllä oli muuten mahtavaa. Siihen aikaan pikkuveljeni Jarno Halonen oli toiminnan päävastaava. Kunnia ja ylistys Jumalalle!

Nykyinen vaimoni ja silloinen tyttöystäväni Soile Halonen (o.s. Kaataja) opiskeli lukioaikanani Seinäjoen Palvelualojen oppilaitoksen Sosiaali- ja terveysalan yksikössä lähihoitajaksi. Olin paljon rukoillut hiljaa mielessäni, että sinnekin kouluun saataisiin rukouspiiri. Sitten yhdessä vaiheessa tyttöystäväni innostui ajatuksesta ja teimme taas sopimusrukouksen hankkeen puolesta. Jonkin ajan kuluttua menimme tapaamaan oppilaitoksen yksikön johtajaa ja saimmekin häneltä luvan aloittaa rukouspiiritoiminnan ao. koulussa. Rukouspiiri kokoontui ruokavälituntisin pari kertaa viikossa noin 15-30 minuutiksi pieneen neuvotteluhuoneeseen. Rukouspiiri tavoitti uskovia opiskelijoita jonkin verran, mutta ei-uskovia ei tullut mukaan käytännössä ollenkaan, koska he menivät yleensä syömään mieluummin. Koulussa rukouspiiriläiset myös evankelioivat välitunneilla jonkin verran ja Herra siunasi toiminnan runsaasti lukuvuotena 2004-2005, jolloin rukouspiiri oli toiminnassa. Itse kävin lukion ruokavälitunneilta käsin mukana Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen rukouspiirissä vähintään kerran viikossa. Armolahjat toimivat tässäkin rukouspiirissä mahtavasti ja Pyhä Henki oli vahvasti läsnä rohkaisten uskovia. Kiitos Herralle tästä mahtavasta ajasta!

Tammi-helmikuussa 2006 suoritin siviilipalvelukseni koulutusjakson Lapinjärven Koulutuskeskuk-sen Sivarikeskuksella. Olin rukoillut paljon jo ennen koulutusjaksolle saapumistani, että saisin olla Jumalan lähettiläänä ja evankelistana sekä rukouspiirin perustajana kyseisessä koulussa. Jumala vastasikin rukouksiini, koska löysin samasta koulutuserästä uskovan rukouspiireistä innostuneen Markus Miettisen, jonka kanssa menimme tapaamaan koulutuskeskuksen johtajaa. Häneltä saimmekin heti luvan aloittaa rukouspiiritoiminnan. Pidimme rukouspiiriä kolmen viikon ajan 1-3 kertaa viikossa. Suurimmaksi osin olimme vain kahdestaan rukoilemassa ja etsimässä Jumalamme kasvoja ja kirkkautta, mutta viimeisellä kerralla mukana oli myös kolme ei-uskovaa, joiden kanssa saimme keskustella Jeesuksesta ja pelastuksesta. Muuten kyllä rukouspiiriin liittyen evankelioimme paljon nuoria sekä luimme näkyvillä Raamattua. Yhdelläkin kerralla sain evankelioida kerralla yli 30 siviilipalvelusmiestä. Jumala siunasi todella runsaasti Jeesus-solu –nimisen rukouspiirimme, jota myös mainostimme julkisesti julisteilla. Oli tosi mahtavaa pitää tuota rukouspiiriä, vaikka toiminta jäikin vain kolmeen viikkoon. Armolahjatkin toimivat tosi rohkeasti ja upeasti. Kiitos Herrallemme!

Pääsin kevättalvella 2006 aloittamaan siviilipalvelukseni työpalvelun Seinäjoen Yhteiskoulussa, joka oli Lyseon lisäksi toinen Seinäjoen yläasteista. Kevätlukukauden 2006 sain olla mukana koulun pommisuojassa kokoontuvassa Olli Särkkälän, Jenna Salsteen ja Eevis Panulan aiemmin käynnistämässä rukouspiirissä. Rukouspiiri kokoontui välituntisin, muttei saavuttanut kovin suurta osanottajajoukkoa. Pyhä Henki oli kuitenkin läsnä mahtavasti. Syyskuusta 2006 lähtien saimme koulumme rehtorilta luvan aloittaa joka perjantai koulun jälkeen pidettävät kahden tunnin pituiset rukouspiirin rukouskokoukset uskonnonluokassa. Minut valittiin koulun henkilökunnan puolelta tämän Crossline –rukouspiirin vastuuhenkilöksi. Rukouspiirissämme vietimme aikaa rukouksessa, ylistyksessä, toistemme siunaamisessa ja hengellisten todistusten jakamisessa. Meillä oli myös muutamia puhujavieraita rukouspiirissämme, esim. evankelista Markku Muurimäki, nuorisopastori Minna Marttinen ja Apa Ali-Löytty. Pyhä Henki oli tosi voimallisesti mukanamme ja rukouspiiri rohkaisi koulun uskovia tosi paljon. Pääsimme myös välituntisin kertomaan monille oppilaille Jeesuksesta, koska he kyselivät paljon, vaikka saimmekin myös paljon pilkkaa ja valheellista pahanpuhumista selän takana juoruina ja huhuina osaksemme. Jumala kuitenkin siunasi rukouspiirin toiminnan ylitsevuotavasti koko lukuvuoden 2006-2007 ajan. Ylistys Jumalallemme!

Aloitin opiskeluni Suomen Vapaakirkon pastoriksi Hangon Santalassa Suomen teologisessa opistossa elokuussa 2007. Koulussamme alkoi heti alkusyksyllä toimia rukouspiiri, jonka yhtenä vastuuhenkilönä oli mm. Hanna Vanhatalo. Olin tuossa rukouspiirissä mukana koko syksyn ja toiminta olikin vireää ruokavälituntisin päivittäin. Pyhä Henki oli vahvasti läsnä ja oli mahtavaa. Sitten kuukausien mittaan toiminta vain sammui, kun kävijöiden määrä laski rajusti. Samaan aikaan aloitimme kotonamme kotirukouspiirin pitämisen opiston opiskelijoille ja muille Hangon uskoville nuorille. Rukouspiirimme kokoontui perjantaisin koulun jälkeen Hangossa kotonamme. Pyhä Henki oli vahvasti kanssamme ja siunasi kokoontumisemme runsaasti. Talvella syntyi sitten opistolla valtava tarve aloittaa uudelleen jonkinlainen rukouspiiritoiminta. Niinpä Arvo Perälä olikin käynnistämässä uutta joka maanantaiaamuna kokoontuvaa aamurukouskokoustoimintaa. Pääsinkin siihen mukaan sitten yhdeksi vastuuhenkilöksi. Saimme nauttia taas mahtavasta Jumalan toiminnasta rukouspiirissämme. Tämä rukouspiiritoiminta jatkui koko kevätlukukauden 2007 ajan. Evankelioivaa toimintaa ei tällä rukouspiirillä luonnollisesti ollut, koska kaikki opiskelijat olivat jo uskossa ja opiskelemassa joko raamattukoulussa tai Vapaakirkon työntekijäkoulutuksen linjoilla.

Koulurukouspiirin toiminnan aloittaminen

Rukouspiirin perustaminen oppilaitokseen on erilaista riippuen oppilaitoksesta, paikkakunnasta ja koulutuksen tasosta. Jokainen tilanne on ainutlaatuinen, mutta muutamat tekijät pätevät kaikkiin tilanteisiin. Ensinnäkin rukouspiirin perustamiseen tarvitaan uskova henkilö, jolla on sisimmässään halu elää täysillä Jeesukselle. Tämä on tärkeää, koska hänestä Jumala voi tehdä rukouspiirin perustajan ja johtajan. Rukouspiirin perustamiseen ei välttämättä tarvita tämän innokkaan uskovan nuoren lisäksi muuta kuin esirukoilijoita ja muutama muu uskova nuori samasta koulusta.

On erittäin tärkeää, että rukouspiiriä ei perusteta tuosta noin vain yhtäkkisestä mielijohteesta vaan hanke valmistetaan ensin esirukouksella. Esirukous on siksi todella tärkeää, että rukouspiirin perustamisessa ei toimita vain oman innostuksen ja suunnitelmien mukaan vaan että rukouspiirin perustaminen voi edetä Jumalan viisaan suunnitelman mukaan. Kaikkein parasta olisi, jos innokas uskova nuori voisi puhua hankkeesta omassa kotiseurakunnassaan ja haastaa seurakuntaa esirukoukseen asian puolesta. Seurakunnan esirukous ja rukoustaistelu nimittäin on vienyt kautta aikojen kohti herätystä sekä Pyhän Hengen vuodatusta ja johdatusta.

Kun hanke on saanut esirukoilijoita ja perustajahenkilö on varmistunut asiasta, seuraava askel on itse rukouspiiritoiminnan aloittaminen oppilaitoksessa. Riippuen eri seikoista toiminta voidaan aloittaa erilaisilla tavoilla...

 • Tekemällä adressi eli anomus koulun johdolle rukouspiiritoiminnan aloittamisesta. Anomukseen on hyvä kerätä kaikkien rukouspiiristä kiinnostuneiden koulun oppilaiden nimet, että hanke saadaan nopeammin eteenpäin koulun johdon käsittelyssä.
 • Alkamalla kokoontua muiden uskovien koulun oppilaiden kanssa tiettyyn koulun paikkaan rukoilemaan yhdessä sovittuina aikoina ja mahdollisimman pian kannattaa keskustella toiminnasta koulun johdon kanssa.
 • Menemällä keskustelemaan koulun johtohenkilöiden kanssa hankkeesta ja kysymään heiltä suostumusta asiaan.

Rukouspiirin perustamisessa pitää miettiä tietenkin myös käytännön asioita kuten missä rukouspiiriä pidetään, koska rukouspiiri kokoontuu ja mikä on rukouspiirin rakenne jne. Näistä asioista on hyvä keskustella rukouspiiritoimintaan asetetun vastuuopettajan tai muun koulun henkilökunnan puolelta olevan vastaavan kanssa, jos tällainen henkilö on asetettu tehtävään. Vastuuopettajaa tai koulun henkilökunnan puolelta olevaa vastaavaa ei tietenkään ole pakko olla, mutta esimerkiksi yläasteilla vastuuopettaja on erittäin paljon avuksi käytännön järjestelyissä. Kuitenkin esimerkiksi luokattomassa lukiossa vastuuopettajaa ei yleensä tarvita lainkaan, joten kannattaa katsoa tilanteen ja tarpeen mukaan, onko tarvetta vai ei.

Koulurukouspiirin toiminnan tavoitteet

Koulurukouspiirejä on tosi monenlaisia ja siksi niiden tavoitteetkin saattavat olla hyvin erilaisia. Toisilla rukouspiireillä saattaa olla tavoitteenaan vain uskovien kokoontuminen yhteen koulun sisällä ja toisilla rukouspiireillä taas rohkaistuminen koulun oppilaiden evankelioimiseen. Sen näyn ja unelman, jonka Jumala laski sydämelleni kesänä 2001, mukaan koulurukouspiiritoiminnan tavoitteiden tulisi olla seuraavanlaisia:

 • Uskovien nuorten rohkaisu Jumalalle ehdoitta antautumiseen
 • Elävän uskon ja Pyhän Hengen täyteyden lisääntyminen
 • Rukouksen ja ylistyksen kautta koulun ilmapiirin avautuminen evankeliumille
 • Jumalan Sanan tuntemuksen lisääminen ja syventäminen nuorien keskuudessa
 • Nuorten ja muidenkin pelastuminen, parantuminen ja vapautuminen sekä pääseminen tasapainoiseen sekä kestävään opetuslapseussuhteeseen Jeesuksen Kristuksen kanssa

Koulurukouspiirit ovat siis hengellisentyön toimintamuoto, jolla tavoitamme nuoria suuret määrät kouluissa ympäri Suomea. He saavat kuulla evankeliumin, keskustella asioista uskovien kanssa ja nähdä mitä elävä usko on käytännössä - itse asiassa he saavat kokea ja tuntea Jumalan voiman ja läsnäolon itsekin jopa hyvin konkreettisesti!

Koulurukouspiirejä on monenlaisia

Koulujen rukouspiirit ovat aina tilanteiden mukaisia eli niitä on niin montaa erilaista versioita kuin niitä on olemassa. Jokainen koulurukouspiiri on omalaatuinen riippuen sen kävijöistä, tavoitteista, käytännön järjestelyistä ja monista muista seikoista. Kaikille koulurukouspiireille olisi kuitenkin syytä olla yhteistä seuraavat äärettömän tärkeät perusasiat:

 • Yhteyden pitäminen koulun johtohenkilöihin
 • Esirukoilija- ja taustatukijajoukon informoiminen
 • Rukouspiiritoiminnan esille tuominen kouluissa
 • Itse rukouspiirit kouluissa

Itse koulurukouspiirien toiminta voi koostua monista erilaisista elementeistä, kuten olemme jo edellä varmaan huomanneetkin. Riippuen koulurukouspiirin luonteesta se sisältää joitain tai kaikkia seuraavia rukouspiiritoiminnan osatekijöitä:

 • Jumalan Sanan julistus ja Raamatun opetus
 • Raamatun lukeminen porukalla
 • Todistuspuheet
 • Esirukoilu, rukoileminen, rukouspalvelu
 • Sairaiden puolesta rukoileminen
 • Toinen toistensa siunaaminen
 • Ylistäminen
 • Keskustelut
 • Draamat
 • Ylistystanssit
 • Videot
 • Puhuja- ja musiikkivierailijat
 • Evankeliointi

Koulurukouspiirin johtamisen viisi tapaa

Rukouspiiriä voidaan johtaa ainakin viidellä erilaisella toimintatavalla. Oman kokemukseni mukaan parhaiten toimii sellainen rukouspiiri, jossa mikään malli ei toimi vain yksinään vaan jossa paria mallia on yhdistetty tilanteen mukaan parhaiten toimivaksi tavaksi.

Yhden johtajan malli: Tässä mallissa koulurukouspiiriä johtaa yksi henkilö, jonka Jumala on tehtävään kutsunut ja varustanut. Rukouspiirin johtajan tulee tässä mallissa olla rohkea, nöyrä ja toisten neuvoja kuuleva, että tämä malli voi toimia parhaiten käytännössä. Rukouspiirin johtajan tulee kuunnella Pyhää Henkeä ja johtaa toimintaa tarmokkaasti siihen suuntaan, johon Jumala haluaa toimintaa johtaa.

Yhden johtajan ja tukevan tiimin malli: Tässä mallissa koulurukouspiiristä on päävastuussa yksi Jumalan tehtävään kutsuma ja varustama johtaja. Hänen tukenaan on kuitenkin muutaman hengen tukitiimi, joka on aktiivisesti toiminnassa mukana ja joka ottaa osaa myös rukouspiirin käytännön linjausten tekoon. Rukouspiiriä johdetaan siis osittain tiiminä, mutta päävastuullinen kuitenkin pitää koko ajan rukouspiirin vahvasti niillä raiteille, johon Jumala haluaa toimintaa johtaa.

Tiimijohtamisen malli: Tässä mallissa koulurukouspiirin toimintaa luotaa eteenpäin tehtävään valittu tiimi. Tiimi kokoontuu yhteen ja suunnittelee toimintaa sekä tekee sitä koskevat päätökset porukkana. Tiimin jäsenet etsivät yhdessä Jumalan tahtoa ja suunnitelmaa rukouspiiriään koskien ja panevat sitten yhdessä sovitut asiat käytäntöön.

Kahden tahon vastaavien malli: Tässä mallissa koulurukouspiirille on valittu vähintään kaksi vastuuhenkilöä: toinen koulun henkilökunnasta ja toinen rukouspiirin kävijäoppilaista. He suunnittelevat yhdessä rukouspiiritoiminnan käytännön järjestelyjä, mutta suurin osa itse piirin toiminnasta on kuitenkin nimenomaan rukouspiirissä käyvän oppilaan vastuulla. Hänen tulee johtaa rukouspiiritoimintaa siihen suuntaan, johon Jumala tahtoo toimintaa johtaa.

Ei valittua johtajaa –malli: Tässä mallissa koulurukouspiiritoiminnalle ei ole valittu ketään johtajaa, vastuuhenkilöä tai toiminnasta vastaavaa johtotiimiä. Tämän mallin mukaan toimiva koulurukouspiiri on siis sellainen, jossa uskovat oppilaat kokoontuvat sovittuna aikana sovittuun paikkaan rukoilemaan porukalla ilman mitään erityistä toiminnan johtamista. Tämä malli voi toimia tietyissä tilanteissa hyvinkin, mutta monissa tilanteissa se ei toimi ollenkaan.

Rukouspiiritoiminta koulussa vaatii yleensä johtajan, jolla on näky tähän tehtävään. Hänen apunaan voi tietenkin olla muutamia tukihenkilöitä, mikä on useimmissa tilanteissa hyvä asiakin. Kuitenkin rukouspiiriä on usein hyvä johtaa yksi Jumalan tehtävään asettama henkilö, jonka Jumala on varustanut tähän kutsumukseen. Rukouspiirin johtajan tehtävä sisältää esimerkiksi seuraavanlaisia osa-alueita:

 • Yhteyden pitäminen koulun johtoon ( esim. rehtori ja koulun hallitus )
 • Toiminnan esille tuominen koulussa ja paikallisissa seurakunnissa
 • Esirukoilijoiden ja tukijoiden pitäminen ajan tasalla rukouspiirin tapahtumista
 • Rukouspiirin organisointi: aikataulut, rakenne, kehittäminen, varustaminen yms.
 • Jumalan Sanan julistus, Raamatun opetus, todistaminen
 • Rukoukseen, ylistykseen ja keskusteluun johtaminen
 • Rukouspiirin tehtävien jakaminen armoitetuille henkilöille Pyhän Hengen johdatuksessa

Vaikka itsessämme olemmekin monet tosi heikkoja ja ujoja, Jumala voi käyttää meitä voimallisesti, joten kyse ei ole siitä kuinka hyviä me olemme vaan kuinka valtava on Jeesus. Mitä paremmin koulurukouspiirin perustaja / johtaja / organisaattori täyttää seuraavat piirteet sitä tehokkaampi ja hedelmää tuottavampi rukouspiiri todennäköisesti on:

 • Rukouspiirin johtajan tulee olla elävässä uskossa ja täysin antautunut Herralle, koska hän on vastuussa rukouspiirin toiminnasta Jumalalle.
 • Rukouspiirin johtajan tulee olla rohkea julistamaan Jumalan Sanaa niin kuin se on kirjoitettu eikä ihmisiä mielistellen, koska Herra itse tutkii meidän sydämemme.
 • Rukouspiirin johtajan tulee näyttää omalla elämällään hyvää ja Raamatun mukaista esimerkkiä Pyhän Hengen täyteisestä elämästä.
 • Rukouspiirin johtajan tulee omana aikanaankin esirukoilla rukouspiirissä käyneiden nuorten puolesta ja rukoilla Jumalan johdatusta rukouspiirin toimintaan.
 • Rukouspiirin johtajan tulee jakaa rukouspiirin tehtäviä muille uskoville nuorille, joilla on armoituksia erilaisiin palvelutehtäviin.

Koulurukouspiireistä herätykseen

Kesästä 2001 lähtien Jumala on puhunut minulle todella paljon siitä, kuinka Hän tulee toimimaan voimallisesti koulurukouspiirien kautta. En ole ainoa, jolle Jumala on puhunut juuri tästä aiheesta. Monet uskovat ovat saaneet Jumalalta näyn nuorisoherätyksestä suomalaisten parissa. Voin sanoa kuuden ja puolen vuoden kokemuksella koulujen rukouspiireistä, että Jumala todella voi toimia niiden kautta uskomattoman voimallisella tavalla, jos vain rukouspiiriläiset ovat antautuneet täysin Herralle.

Jumala on avaamassa Taivaan ikkunat niin, että Pyhän Hengen läsnäolo voi vuotaa maamme ylle. Uskon, että saamme nähdä tuhansien pelastuvan, parantuvan ja vapautuvan, koska sehän on Herran tahto suomalaistenkin kohdalla. Useiden sairaiden parantuminen, nuorten vapautuminen ja ennen kaikkea nuorten pelastuminen rukouspiirien kautta on rohkaissut minua olemaan Jumalan torvena, että muutkin voisivat täynnä intoa ja Jumalan tulta olla mukana jo alkaneessa voimallisessa Suomen herätyksessä.

Tahdon rohkaista suomalaisia nuoria toimimaan kouluissa radikaalisti Jumalan voimassa. Kannustan kaikkia uskovia myös rukoilemaan, että uusia rukouspiirejä perustettaisiin kaikkialle kouluihin ja että Jumalan Henki voisi vuotaa maamme oppilaitoksiin. Silloin ihmiset tulevat synnintuntoon ja tekevät parannusta. Se on eräs avain herätykseen Suomessa!

Kysymys onkin, olemmeko me valmiit lähtemään liikkeelle ja näyttämään kuka on Todellinen Kuningas. Tulethan siis mukaan Jumalan suunnitelmaan näinä lopunaikoina Suomessa rukoilemalla uskoville nuorille rohkeutta ja voimia olla Kristuksen eläviä todistajia tässä pimeässä maailmanajassa. Tulethan siis mukaan Jumalalta saamani näyn ja unelman toteuttamiseen, että yhä useampaan kouluun saataisiin oma evankelioiva koulurukouspiiri. Kristus onneksi on valo ja Hän loistaa meistä tähän maailmaan. Muistakaamme siis, että valo loistaa pimeydessä, mutta pimeys ei ole saanut sitä valtaansa eikä saakaan. Kiitos olkoon Jeesuksen!

Koulurukouspiiri- ja nuorisoherätysnäkyni liittyy näkyyni Suomea kohtaavasta suuresta sadonkorjuun eli herätyksen ajasta. Keskeistä siinä on uskovien nuorten herääminen Pyhän Hengen täyteiseen elämään ja hengelliseen työhön varustautuminen. Kun nuoret ensin heräävät hengellisesti, kaikki ikäluokat tulevat kokemaan evankeliumin ja Pyhän Hengen läsnäolon sekä toiminnan läpimurron. Jumala tulee täyttämään nuoria massoittain Pyhällä Hengellä ja tulella, että he olisivat valmiit pyhään kutsumukseensa Jumalan työtovereina. Näin uusi sukupolvi tulee nousemaan. Tuo sukupolvi tulee julistamaan Jumalan Sanaa rohkeasti ja täynnä rakkautta. Silloin pelastussanoma porautuu hellästi ihmisten sydämiin ja Jumalan iankaikkinen armo ja rakkaus muuttavat kansaamme.

Koulurukouspiirit ovat eräs avaimistamme tähän voimalliseen herätykseen Suomessa. Jumala vain odottaa, että me lähdemme liikkeelle, koska silloin Hän itse vahvistaa meitä niin että tuotamme ikuista hengellistä hedelmää. Toimiva, tehokas ja hedelmää tuottava koulurukouspiiri täyttää seuraavat piirteet, jotka edistävät hengellisen nuorisoherätyksen leviämistä ja vahvistumista Suomen nuorison parissa:

 • Nuoret uskovat täyttyvät Pyhällä Hengellä ja rohkaistuvat elämään uskonsa todeksi
 • Nuorille uskoville syntyy hätä pelastumattomista ihmisistä > evankeliointi ja esirukous
 • Nuoria pelastuu, parantuu ja vapautuu
 • Uskovat antautuvat Herralle ja kasvavat uskossaan

Meidän, jotka olemme ottamassa uskonaskelia kohti voimallista sadonkorjuuta eli herätystä Suomessa, on muistettava myös seuraavat Raamatulliset tosiasiat...

 • Jokainen elävästi uskossa oleva ihminen joutuu pilkattavaksi ja vainottavaksi ajoittain, mutta Herra itse vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen koetuksissakin niin, että voitamme ne.
 • Vaikka vihollinen yrittää masentaa meitä, me kuljemme aina voitosta voittoon, jos etsimme vilpittömin sydämin Herraa.
 • Vaikka Jumala käyttää meitä voimallisesti, emme saa ajatella itsestämme liikoja vaan meidän tulee antaa kaikki kunnia Jumalalle iloiten.

Rukouspiirin perustaminen ja johtaminen on mahtava asia ja tahdon sydämestäni rohkaista sinua palvelemaan Herraa tällä hengellisellä työmaalla. Etsikäämme siis ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen kasvojaan niin saamme myöskin kaiken muun mitä tarvitsemme elämään ja jumalisuuteen. Olkaamme niitä uskollisia Herramme palvelijoita, jotka vastaavat Hänen kutsuunsa ja jotka lähtevät toteuttamaan Hänen unelmiaan ja suunnitelmiaan maailman ihmisten pelastumiseksi. Hän on itse kanssamme ja siunaa työmme. Mikään, minkä teemme Herralle rakkaudesta Häneen, ei mene hukkaan. Ollaan siis rohkeita ja julistetaan evankeliumia aina ja kaikkialla. Rukoillaan ja pidetään rukouspiirejä Jumalan nimen kunniaksi. Kaikki kiitos, ylistys, kunnia ja palvonta ihanalle ja ihmeelliselle, voimalliselle Jumalallemme! Aamen. Halleluja!

Herra sinua runsaasti siunatkoon!© Miika Halonen, 19.10.2008 Hanko Suomi