Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Valmistakaamme Herralle tie suomalaisten nuorten sydämiin!


Koulurukouspiiritoiminnan tavoitteet

Koulurukouspiiritoiminnan osa-alueet ja osatekijät

Rukouspiirin johtaminen

Rukouspiirin perustaminen oppilaitokseen

Koulurukouspiireistä hengelliseen nuorisoherätykseen1. Koulurukouspiiritoiminnan tavoitteet

Koulurukouspiirit ovat hengellisentyön toimintamuoto, jolla tavoitamme nuoria suuret määrät kouluissa ympäri Suomea. He saavat kuulla evankeliumin, keskustella asioista uskovien kanssa ja nähdä mitä elävä usko on käytännössä - itse asiassa he saavat kokea ja tuntea Jumalan voiman ja läsnäolon itsekin jopa hyvin konkreettisesti!

Koulurukouspiirien tärkeimmät tavoitteet...

 • Uskovien nuorten rohkaisu Jumalalle ehdoitta antautumiseen
 • Elävän uskon ja Pyhän Hengen täyteyden lisääntyminen
 • Rukouksen ja ylistyksen kautta koulun ilmapiirin avautuminen evankeliumille
 • Jumalan Sanan tuntemuksen lisääminen ja syventäminen nuorien keskuudessa
 • Nuorten ja muidenkin pelastuminen, parantuminen ja vapautuminen

2. Koulurukouspiiritoiminnan osa-alueet ja osatekijät

Koulurukouspiiritoiminta koostuu seuraavista osa-alueista...

 • Yhteyden pitäminen koulun johtohenkilöihin
 • Esirukoilija- ja taustatukijajoukon informoiminen
 • Rukouspiiritoiminnan esille tuominen kouluissa
 • Itse rukouspiirit kouluissa

Koulujen rukouspiirit koostuvat seuraavista osatekijöistä...

 • Jumalan Sanan julistus ja Raamatun opetus
 • Todistukset
 • Esirukoilu, rukoileminen, rukouspalvelu
 • Ylistäminen
 • Keskustelut
 • Evankeliumin julistuksen tehokonstit ( draamat, tanssit, videot, puhujavieraat yms. )

3. Rukouspiirin johtaminen

Rukouspiiritoiminta koulussa vaatii johtajan, jolla on näky tähän tehtävään. Hänen apunaan voi tietenkin olla muutamia tukihenkilöitä, mikä on useimmissa tilanteissa hyvä asiakin. Kuitenkin rukouspiiriä tulee johtaa yksi Jumalan tehtävään asettama henkilö, jonka Jumala on varustanut tähän kutsumukseen. Rukouspiirin johtajan tehtävä sisältää esimerkiksi seuraavanlaisia osa-alueita...

 • Yhteyden pitäminen koulun johtoon ( esim. rehtori ja koulun hallitus )
 • Toiminnan esille tuominen koulussa ja paikallisissa seurakunnissa
 • Esirukoilijoiden ja tukijoiden pitäminen ajan tasalla rukouspiirin tapahtumista
 • Rukouspiirin organisointi: aikataulut, rakenne, kehittäminen, varustaminen yms.
 • Jumalan Sanan julistus, Raamatun opetus, todistaminen
 • Rukoukseen, ylistykseen ja keskusteluun johtaminen
 • Rukouspiirin tehtävien jakaminen armoitetuille henkilöille Pyhän Hengen johdatuksessa

Vaikka itsessämme olemmekin monet tosi heikkoja ja ujoja, Jumala voi käyttää meitä voimallisesti, joten kyse ei ole siitä kuinka hyviä me olemme vaan kuinka valtava on Jeesus. Mitä paremmin koulurukouspiirin perustaja / johtaja / organisaattori täyttää seuraavat piirteet sitä tehokkaampi ja hedelmää tuottavampi rukouspiiri todennäköisesti on...

 • Rukouspiirin johtajan tulee olla elävässä uskossa ja täysin antautunut Herralle, koska hän on vastuussa rukouspiirin toiminnasta Jumalalle.
 • Rukouspiirin johtajan tulee olla rohkea julistamaan Jumalan Sanaa niin kuin se on kirjoitettu eikä ihmisiä mielistellen, koska Herra itse tutkii meidän sydämemme.
 • Rukouspiirin johtajan tulee näyttää omalla elämällään hyvää ja Raamatun mukaista esimerkkiä Pyhän Hengen täyteisestä elämästä.
 • Rukouspiirin johtajan tulee omana aikanaankin esirukoilla rukouspiirissä käyneiden nuorten puolesta ja rukoilla Jumalan johdatusta rukouspiirin toimintaan.
 • Rukouspiirin johtajan tulee jakaa rukouspiirin tehtäviä muille uskoville nuorille, joilla on armoituksia palvelutehtäviin.

4. Rukouspiirin perustaminen oppilaitokseen

Rukouspiirin perustaminen oppilaitokseen on erilaista riippuen oppilaitoksesta, paikkakunnasta ja koulutuksen tasosta. Jokainen tilanne on ainutlaatuinen, mutta muutamat tekijät pätevät kaikkiin tilanteisiin. Ensinnäkin rukouspiirin perustamiseen tarvitaan uskova nuori, jolla on sisimmässään halu elää täysillä Jeesukselle. Tämä on tärkeää, koska hänestä Jumala voi tehdä rukouspiirin perustajan ja johtajan. Rukouspiirin perustamiseen ei välttämättä tarvita tämän innokkaan uskovan nuoren lisäksi muuta kuin esirukoilijoita ja muutama muu uskova nuori samasta koulusta.

On erittäin tärkeää, että rukouspiiriä ei perusteta tosta noin vain yhtäkkisestä mielijohteesta vaan hanke valmistetaan ensin esirukouksella. Esirukous on siksi todella tärkeää, että rukouspiirin perustamisessa ei toimita vain oman innostuksen ja suunnitelmien mukaan vaan että rukouspiirin perustaminen voi edetä Jumalan viisaan suunnitelman mukaan. Kaikkein parasta olisi, jos innokas uskova nuori voisi puhua hankkeesta omassa kotiseurakunnassaan ja haastaa seurakuntaa esirukoukseen asian puolesta. Seurakunnan esirukous ja rukoustaistelu nimittäin on vienyt kautta aikojen kohti herätystä sekä Pyhän Hengen vuodatusta ja johdatusta.

Kun hanke on saanut esirukoilijoita ja perustajahenkilö on varmistunut asiasta, seuraava askel on itse rukouspiiritoiminnan aloittaminen oppilaitoksessa. Riippuen eri seikoista toiminta voidaan aloittaa erilaisilla tavoilla...

 • Tekemällä adressi eli anomus koulun johdolle rukouspiiritoiminnan aloittamisesta. Anomukseen on hyvä kerätä kaikkien rukouspiiristä kiinnostuneiden koulun oppilaiden nimet, että hanke saadaan nopeammin eteenpäin koulun johdon käsittelyssä.
 • Alkamalla kokoontua muiden uskovien koulun oppilaiden kanssa tiettyyn koulun paikkaan rukoilemaan yhdessä sovittuina aikoina ja mahdollisimman pian kannattaa keskustella toiminnasta koulun johdon kanssa.
 • Menemällä keskustelemaan koulun johtohenkilöiden kanssa hankkeesta ja kysymään heiltä suostumusta asiaan.

Rukouspiirin perustamisessa pitää miettiä tietenkin myös käytännön asioita kuten missä rukouspiiriä pidetään, koska rukouspiiri kokoontuu ja mikä on rukouspiirin rakenne jne. Näistä asioista on hyvä keskustella rukouspiiritoimintaan asetetun vastuuopettajan kanssa ( vastuuopettaja on hyvä valita rukouspiiritoimintaan koulun opettajien parista ). Vastuuopettajaa ei tietenkään ole pakko olla, mutta esimerkiksi yläasteilla vastuuopettaja on erittäin paljon avuksi käytännön järjestelyissä. Kuitenkin esimerkiksi luokattomassa lukiossa vastuuopettajaa ei yleensä tarvita lainkaan, joten kannattaa katsoa tilanteen ja tarpeen mukaan.

5. Koulurukouspiireistä hengelliseen nuorisoherätykseen

Koulurukouspiiri- ja nuorisoherätysnäkyni liittyy näkyyni Suomea kohtaavasta suuresta sadonkorjuun eli herätyksen ajasta. Keskeistä siinä on uskovien nuorten herääminen Pyhän Hengen täyteiseen elämään ja hengelliseen työhön varustautuminen. Kun nuoret ensin heräävät hengellisesti, kaikki ikäluokat tulevat kokemaan evankeliumin ja Pyhän Hengen läsnäolon sekä toiminnan läpimurron. Jumala tulee täyttämään nuoria massoittain Pyhällä Hengellä ja tulella, että he olisivat valmiit pyhään kutsumukseensa Jumalan työtovereina. Näin uusi sukupolvi tulee nousemaan. Tuo sukupolvi tulee julistamaan Jumalan Sanaa rohkeasti ja täynnä rakkautta. Silloin pelastussanoma porautuu hellästi ihmisten sydämiin ja Jumalan iankaikkinen armo ja rakkaus muuttavat kansaamme.

Koulurukouspiirit ovat eräs avaimistamme tähän voimalliseen herätykseen Suomessa. Jumala vain odottaa, että me lähdemme liikkeelle, koska silloin Hän itse vahvistaa meitä niin että tuotamme ikuista hengellistä hedelmää. Toimiva, tehokas ja hedelmää tuottava koulurukouspiiri täyttää seuraavat piirteet, jotka edistävät hengellisen nuorisoherätyksen leviämistä ja vahvistumista Suomen nuorison parissa...

 • Nuoret uskovat täyttyvät Pyhällä Hengellä ja rohkaistuvat elämään uskonsa todeksi
 • Nuorille uskoville syntyy hätä pelastumattomista ihmisistä > evankeliointi ja esirukous
 • Nuoria pelastuu, parantuu ja vapautuu
 • Uskovat antautuvat Herralle ja kasvavat uskossaan

Meidän, jotka olemme ottamassa uskonaskelia kohti voimallista sadonkorjuuta eli herätystä Suomessa, on muistettava myös seuraavat Raamatulliset tosiasiat...

 • Jokainen elävästi uskossa oleva ihminen joutuu pilkattavaksi ja vainottavaksi ajoittain, mutta Herra itse vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen koetuksissakin niin, että voitamme ne.
 • Vaikka vihollinen yrittää masentaa meitä, me kuljemme aina voitosta voittoon, jos etsimme vilpittömin sydämin Herraa.
 • Vaikka Jumala käyttää meitä voimallisesti, emme saa ajatella itsestämme liikoja vaan meidän tulee antaa kaikki kunnia Jumalalle iloiten.

Rukouspiirin perustaminen ja johtaminen on mahtava asia ja tahdon sydämestäni rohkaista sinua palvelemaan Herraa tällä hengellisellä työmaalla. Etsikäämme siis ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen kasvojaan niin saamme myöskin kaiken muun mitä tarvitsemme elämään ja jumalisuuteen. Tässä rohkaisuksi muutamia Raamatun paikkoja...

Mark. 16:15-20
Joh. 15:15-17
Room. 13:11-14
Ef. 5:14-20
Ilm. 3:2-6

Olkaamme siunattuja Herrassa - me Jumalan sotaurhot!


© Miika Halonen, päivitetty syksyllä 2008
©2019 layout122 - suntuubi.com